ראשון לציון , המכבים 10 03-6574411-יצירת קשר
משרדינו פתוחים ויקבל את פניותכם בין הימים א-ה בשעות 10:00-15:00 03-6574411

google-Опросник по вычислению шансов на возврат подоходного налога

.Опросник по вычислению шансов на возврат подоходного налога
,Наши эксперты подсчитают результаты, и позвонят Вам для осуществления процесса возврата налогов Пожалуйста, заполните опросник максимально честно

?Вы наемный работник? Ваш муж или жена (если есть) тоже

?Вы платите подоходный налог

?Вы делали возврат подоходного налога за последние 7 лет

? (Получали ли Вы пособие по безработице за последние 7 лет (или ваш супруг\а

?Ваша дата рождения

(Полное Имя (обязательное поле (Номер телефона (обязательное поле