ההשפעות הכלכליות של הקורונה על הפעילות הכלכלית באונליין

מגפת הקורונה הובילה להשפעות רבות מבחינה חברתית וכן להשפעות כלכליות. מצד אחד נראה מיתון ברמה ...