מיסים בישראל ביחס לעולם

בכל העולם, כל הכנסה מחויבת בהצהרה ובתשלום מס. עם זאת, כל מדינה קובעת את גובה ...