מענקי קורונה – אילו מענקים הגיעו לעצמאים ולחברות ב-2020

בעקבות הקורונה נקבעו מענקים שיגיעו לעסקים. כיוון שההחלטות שונו לא פעם, הבלבול קיים בקרב עצמאיים רבים והשינוי שנקבע בינואר 2021 יכול להיות מהותי עבור עסקים רבים. רגע לפני שנבחן את השינויים ואת המענקים נציין כי השינוי המהותי ביותר שנכנס לתוקף מתייחס לקריטריונים בירידה במחזור ההכנסות. שינויים נוספים מתייחסים לעסקים שתיקם נפסל בשנים 2018-2019 כאשר נקבע שכל עסק יבחן לגופו.

צילום: מאגר תמונות Depositphotos

מענקים לעסקים בעלי מחזור של עד 300 אלף ₪ בשנת 2019

עצמאים יחידים אשר מחזור הפעילות החודשי שלהם בשנת 2019 גבוה מ-1,500 ₪ ואינו עולה על 25,000 ₪ יכולים להימצא כזכאים למענק הוצאות בשל פגיעה מנגיף הקורונה באופן הבא:

• בעלי מחזור שנתי של עד 100,000 ₪ יהיו זכאים למענק בגובה 3,000 ₪.

• בעלי מחזור שנתי של 100,000-200,000 ₪ יהיו זכאים למענה בגובה 4,000 ₪

• בעלי מחזור שנתי של 200,000-300,000 ₪ יהיו זכאים למענה בגובה 6,000 ₪

בסך הכל ישנן שבע תקופות זכאות. בתקופות שבין מאי-יוני, ספטמבר-אוקטובר וכן ינואר-פברואר 2021 נדרשת הצגת ירידה בפעילות העסקית של 25% ומעלה בהשוואה לחודשים המקבילים בשנה שעברה.

עבור תקופת הזכאות בחודשי מאי-יוני ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק הוצאות קבועות.

תנאי הזכאות:

• ירידה במחזור של 40% או יותר בהשוואה לאותה התקופה אשתקד.

• הוגשו דו"חות תקופתיים למע"מ על פי חוק בשנים 2019-2020.

• העוסקים ניהלו בשנת 2019 פנקסי חשבונות קבילים ולא נפסלו על ידי מע"מ או פקיד השומה.


מענקים לעסקים בעלי מחזור של עד 400 מיליון ₪ בשנת 2019

בעלי עסקים אשר מחזור ההכנסות שלהם עלה על 300,000 ₪ ולא עלה על 400 מיליון ₪ בשנת 2019 ושנפגעו כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה יכולים להגיש תביעה למענק לצורך סיוע במימון ההוצאות הקבועות שלא ירדו. בין ההוצאות הללו נכללים: שכר דירה, הוצאות מימון ואחרות.

עסקים אשר יכולים להיות זכאים לסיוע:

• חברה או שותפות שמחזור העסקאות שלה בשנת המס 2019 עלה על 18,000 ₪ והגיע עד 400 מיליון ₪.

• עוסקים עצמאיים שמחזור העסקאות שלהם בשנת המס 2019 עלה על 300,000 ₪ והגיע עד 400 מיליון ₪.

גובה המענק יקבע על פי אחוזי הפגיעה ובהתחשב במחזור העסקאות בשנת המס 2019 באופן הבא:

• מחזור הכנסות של 18,000-100,000,000 ₪ יקבל מענק כל עוד הפגיעה עולה על 40%.

• מחזור הכנסות 100-200 מיליון ₪ יקבל מענק כל עוד הפגיעה עולה על 60%.

• מחזור הכנסות 200-400 מיליון ₪ יקבל מענק כל עוד הפגיעה עולה על 80%.

 

תנאי הזכאות:

• הפגיעה במחזור העסקאות בחודשי המענק תיחשב בהקבלה לחודשים מקבילים אשתקד.

• הוגשו דו"חות למע"מ לתקופות המחושבות לצורך קבלת המענק.

• עוסקים החייבים בניהול פנקסים ניהלו אותם באופן קביל.


מענקי סיוע לעסקים חדשים שהוקמו בתחילת שנת 2020

עצמאיים יחידים אשר התחילו את הפעילות שלהם בין התאריכים 01.01.2020 ועד 29.02.2020 יוכלו לקבל מענק עבור כל תקופת הזכאות באופן הבא:

• עוסק פטור יהיה זכאי למענק בגובה 3,000 ₪

• עוסק מורשה יהיה זכאי למענק בגובה 4,000 ₪

• חברה, שותפות או איחוד יהיו זכאים למענק בגובה 4,000 ₪

תנאי הזכאות:

• מחזור העסקאות בשנת 2020 עלה על 18,000 ₪ ולא עלה על 100 מיליון ₪.

• מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר גבוה מ-1,500 ₪.

• מחזור העסקאות מחודש מרץ ואילך היה נמוך מזה של חודשים ינואר-פברואר (כלומר המחזור פחת כתוצאה מנגיף הקורונה).

• הוגשו דו"חות תקופתיים למע"מ בעבור חודשים ינואר-פברואר ועבור תקופת הזכאות.

מענק סיוע בשל פגיעה ממושכת

מענק זה הוא חד פעמי ואפשר להגיש בקשה החל מ-25.01.2021. המענק מיועד לעסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 עלה על 18,000 ₪ ולא עלה על 300,000 ₪ ושחלה ירידה של לפחות 25% בין פעילות העסק בחודשים מרץ-דצמבר 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. גובה המענק יינתן בהתאם לפגיעה באופן הבא:

• פגיעה של 25-40% במחזור העסקים – המענק בגובה 3,000 ₪.

• פגיעה של 40-60% במחזור העסקים – המענק בגובה 5,000 ₪.

• פגיעה מעל 60% במחזור העסקים – המענק בגובה 9,000 ₪.

במקרה של עוסק פטור תיבחן ירידת המחזורים באופן שנתי.

עסק אשר מחזור הכנסותיו בשנת 2019 נע בין 300 אלף ₪ לבין 300 מיליון ₪ ושהיה זכאי לפחות לשלושה מענקים יהיה זכאי למענקי סיוע להשתתפות בהוצאות קבועות כל עוד הסכום נע בין 9,000-50,000 ₪. הדבר נכון גם לעסק חדש.

עסק אשר מחזור הכנסותיו בשנת 2019 עלה על 300 מיליון ₪ ושהיה זכאי לשלושה מענקי סיוע או יותר יהיה זכאי למענק בגובה 60% כל מענקי הסיוע לצורך השתתפות בהוצאות הקבועות וזאת עד לגובה של 50,000 ₪.