ההשפעות הכלכליות של הקורונה על הפעילות הכלכלית באונליין